Daftar Isi

Definisi Umum Sholat

Pengertian shalat adalah suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jika menurut bahasa, pengertian ibadah shalat adalah berdoa. Jadi pada intinya solat adalah suatu kegiatan ibadah yang berisi doa. Solat memiliki syarat dan juga aturan yang sudah ditentukan sehingga solat arus dilakukan sesuai dengan syariat dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

Syarat Sholat

Syarat Wajib Sholat

Melakukan solat tidak bisa dilakukan tanpa memiliki ilmu. Anda harus mengetahui mengena syarat wajib dalam solat. Beberapa syarat yang harus di miliki oleh orang orang ini menjadikan seseorang memiliki kewajiban untuk melakukan solat. Syarat wajib solat antara lain:

 1. Beragama islam
 2. Memiliki akal yang sehat
 3. Telah dewasa atau baligh
 4. Telah sampai dakwah kepadanya artinya telah mengetahui mengenai hukum solat dan cara solat
 5. Bersih atau suci dari segala najis
 6. Sadar

Syarat Syah Sholat

Setelah mengetahui pengertian shalat dan juga syarat wajib solat, berikutnya yang juga wajib untuk diketahui adalah syarat sah solat. Berikut ini adalah syarat syah solat yang harus dipahami oleh setiap muslim:

 1. Telah masuk waktu solat
 2. Menghadap ke arah kiblat
 3. Badan suci dari hadas kecil atau besar
 4. Menutup aurat
 5. Mengetahui cara melaksanakannya

Rukun salat

Pengertian dari shalat yang sudah anda ketahui harus dilengkapi dengan rukun salat juga. Berikut ini adalah rukun shalat yang harus benar benar diketahui oleh muslim.

 1. Niat
 2. Berdiri jika mampu
 3. Membaca takbiratul ikram
 4. Membaca surat al fatihah setiap rokaat
 5. ruku’ dengan tuma’ninah
 6. I’tidal dengan tuma’ninah
 7. Sujud dengan tuma’ninah
 8. Duduk diatara dua sujud dengan tumaninah
 9. Duduk tasyahud akhir
 10. Membaca sholawat
 11. Salam
 12. Tertib

Solat memiliki dua macam yakni solat wajib dan juga solat sunah. Sholat wajib atau sholat fardhu dikerjakan lima kali dalam satu hari dan tidak boleh di tinggalkan. Umat islam harus paham mengenai ilmu agama dengan baik agar ibadah bisa diterima oleh Allah SWT.

Sholat sunah adalah solat yang tidak wajib dikerjakan namun akan sangat baik dikerjakan karena menjadi penambah amal dan sebagai bentuk kecintaan seseorang terhadap Nabi Muhammad. Solat yang dikerjakan memiliki manfaat yang sangat luar biasa baik di dunia maupun diakhirat. Pengertian shalat yang telah dibahas akan membuat anda semakin mengerti cara solat dan hukum solat bagi setiap muslim.

Cari Artikel di Sini